Bli medlem!

Som medlem i Demokratipiloterna stöttar du vår verksamhet på Dynamo. Som medlem har du rösträtt på årsmötet. Du får också fika till billigt pris i vårt medlemskafé. Unga upp till 26 år kan signera medlemskap. Föreningar/grupper/nätverk som vill träffas i våra lokaler, blir också bli medlemmar. Det fungerar lite annorlunda. Läs mer nedan.

Föreningsdemokrati

Liksom i alla ideella föreningar är det årsmötet, dvs de medlemmar som närvarar, som är högsta beslutande organ i Demokratipiloterna. Årsmötet äger rum en gång per år, före mars utgång.

Demokratipiloterna har direktdemokrati, dvs en medlem, en röst. Du som är medlem är med och bestämmer. Om du vill göra din röst hörd kan du skriva motioner till årsmötet, komma med förslag – och du kan också delta på årsmötet och rösta.

Årsmötet väljer en styrelse varje år. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena, dvs bestämmer kring verksamheten sagd period. Styrelsens uppdrag är också att verkställa årsmötesbeslut, dvs se till att det som medlemmarna beslutat också görs.

Styrelsen anställer verksamhetschef, som i sin tur verkställer årsmötes- och styrelsebeslut samt leder arbetet på Dynamo. Idag finns två personer som delar på verksamhetschefsuppdraget.

Den som arbetstränar, praktiserar, är volontärer m.fl. har möjlighet att påverka verksamheten. Inför varje terminsstart och avslut genomförs planerings- och/eller utvärderingsdagar.

Verksamhetsutskott

Vill du vara med och ge förslag på hur verksamheten på Dynamo ska se ut framöver? Då kan du vara med i verksamhetsutskottet.

Hör av dig till styrelsen om du är intresserad, info(a)demokratipiloterna.se – obs! du måste vara medlem för att vara med.

Medlemskafé

Dynamo är ett medlemskafé och som medlem får du mycket förmånliga priser när du fikar/äter mat. Första gången du kommer och fikar behöver du inte bli medlem, men sedan vill vi att du blir det. Det är som medlemskafé vi kan hålla våra låga priser. När du blir medlem och fikar hos oss stöttar du också vår verksamhet.

Bli medlem!

Medlemskap i Demokratipiloterna kostar 50 kr/kalenderår för dig upp till 26 år och 100 kr för dig som är äldre. Sätt in avgiften på Demokratipiloternas bankgiro 108-4342 och ange ”medl.17 för- och efternamn” i meddelandefältet samt mejla till oss att du blivit medlem och skicka med dina kontaktuppgifter till info(a)demokratipiloterna.se. Du som är upp till 26 år kan signera medlemskap, dvs skriva upp dig på vår medlemslista i kaféet. Då får du äta billigare i kaféet, men ingen rösträtt. Då får Demokratipiloterna 50 kr för ditt signerade medlemskap av Fritidsforum.

Föreningsavgift

Föreningarna som träffas på Dynamo blir medlemmar i Demokratipiloterna. Avgiften är 1500 kr/kalenderår. Om din förening/grupp/nätverk vill bli medlem, kontakta Maria eller Helen på 08 640 62 82, 0708-266703 eller info(a)demokratipiloterna.se först.

Kommentera