Projekt

Vi gillar projekt

Med projekt menar vi längre projekt där vi söker medel ihop med andra – eller våra egna. Idag får vi projektbidrag från Stockholm Stad, ett bidrag som bidrar till att Dynamo kan finnas kvar.

Pågående projekt

Dynamo – Möjligheternas Förlag

Vi har fått medel från Allmänna Arvsfonden för ett treårsprojekt för att starta ett förlag av och med unga vuxna 18-30 år med någon funktionsuppsättning.
Läs mer om det här >>

Dynamocine – Sverige genom en lins

Vi har fått medel från Allmänna Arvsfonden för ett treårigt integrationsprojekt där unga med i åldern 16-26 år får lära sig göra film om svenskt föreningsliv. De lär känna varandra och Sverige genom en lins.
Läs mer om det här >>

Gillar du projekt?

Om du har en projektidé men inte någon förening att söka genom, ta kontakt med oss så kan vi se om vi kan samarbeta eller tipsa dig vidare. Projekt som drivs av unga eller riktar sig till unga vuxna prioriteras. Hör av dig till Helen eller Maria på info(a)demokratipiloterna.se eller 08 640 62 82.

Tidigare projekt

Vi har bland annat tidigare deltagit som samarbetspartner i projektet ”Berättelser i en väska”, som drevs av föreningen Artikel 31. Projektet utmynnade i en utställning på Moderna Museet. Läs mer här >>

Kommande projekt

Vi har också andra projekt på gång, ansökningar vi har skickat osv. När vi vet mer lägger vi ut informationen här.

Kommentera