Styrelse

Styrelse 2016-2017

På årsmötet i mars 2017 valdes följande styrelse:

Ordinarie ledamöter
Maria Lohe, ordförande
Helen Rydberg, kassör
David Langlet
Cecilia Schubert
Charlotte Langlet

Suppleanter
Elisabeth Hansen

Övriga uppdrag

Revisor
Peter Tillö

Valberedning
Lotten Herou
Anna-Klara Bratt

Kommentera