Logotyp

Föreningar på Dynamo!

Denna lista är under ständig uppdatering, då vårt föreningsantal växer. Med förening menar vi här alla externa föreningar, grupper och nätverk som använder sig av våra lokaler. De flesta huserar hos oss regelbundet, andra lite mer sällan.

 

Nedan ser du dem i bokstavsordning:

 

A Non Smoking Generation

A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv.

Läs mer här

 

Hållkollbo kollektivförening

Hållbar byggemenskap och kollektivhusboende som planerar att bygga ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart hus för 40-50 personer i Stockholm som kan stå färdigt inom en tidsperiod om 5 år (dvs 2018).

Läs mer här

 

Internationella Bekanskaper

Internationella Bekanskaper är en förening som arbetar med att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. Läs mer här

 

Jordens Vänner

Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle. Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth - världens största demokratiska miljöorganisation med över 2 miljoner medlemmar i 77 länder.

Läs mer här

 

KIM - Kön, Identitet, Mångfald

KIM (Kön, Identitet, Mångfald) är en förening för alla typer av transpersoner, anhöriga och intresserade. Vi arbetar med såväl politik som vårdfrågor som berör vår målgrupp - dessutom anordnar vi sociala träffar för dig som behöver stöd eller inspiration i frågor som gäller könsidentitet och könsuttryck. Läs mer här

 

Kombo

Kollektivhusförening som arbetar för byggandet av ett hyreskollektivhus för människor i alla åldrar. Läs mer här

 

Kvinnofronten

är en partipolitiskt oberoende organisation som arbetar mot allt kvinnoförtryck. Vi är en organisation för alla tjejer&kvinnor. Vi vill vara en organisation där medlemmarna styr - i verklig mening. Därför har vi valt att ha en platt organisation utan ordförande och styrelse. Istället jobbar vi i olika arbetsgrupper och lokalgrupper som gör det som medlemmarna i varje grupp tycker är viktigt och vill syssla med just då. Kom gärna med i vår lokalgrupp i Stockholm. .......feministisk, aktivistisk, envis och irriterande.... Läs mer här

 

Latinamerikagrupperna

är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle. Föreningens verksamhet syftar till att stödja människors kamp för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Läs mer här

 

Naturskyddsföreningen

är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi står bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Läs mer här

 

Ofog

Vi är ett antimilitaristiskt nätverk. En bra beskrivning är att vi kämpar mot krig och förtryck med aktivt, fredligt och kreativt ickevåld. Bland de frågor som vi arbetar med just nu finns den svenska vapenexporten, Nato, de militära övningsområdena, militärens rekrytering, kriget i Afghanistan, kärnvapnen och omställningen till ett ickevåldsförsvar. Våra möten är oftast öppna och vi träffas på måndagar klockan 18. Välkomna då.

Läs mer här

 

Parecon Sverige

Föreningen arbetar för att öka kunskapen om och intresset för den deltagarekonomiska modellen, som är ett seriöst icke-kapitalistiskt alternativ till både marknad och centralplanering. Modellens grundläggande värderingar är ekonomisk demokrati, ekonomisk rättvisa, solidaritet, mångfald, och ekologisk hållbarhet. Läs mer här

 

Possibility Team Stockholm

The current global crisis reflects a disconnection from one another, as well as from our own potential and vocation. In our perception we equate feeling numb with feeling good. But what if this makes us feel like there must be more to life? The Possibility Team Stockholm is a pioneer laboratorium and explores new possibilities of relating to eachother and ourselves by applying non-linear forms of feedback and coaching. Our work is based on Possibility Management, a set of skills Clinton Callahan has been developping at the Next Culture Research & Training Center in Germany. Läs mer här

 

 

 

 

Protus

Protus är en religiöst och ideologiskt obunden ideell förening för alla som tycker om att diskutera livsåskådningsfrågor. Protus Camps anordnar livsåskådningsläger för ungdomar.

Läs mer här

 

Remakebolaget

Remakebolaget återvinner allt från människors kraft till mormors gamla porslinstallrik.

Läs mer här

 

Stockholms Afrikagrupp

Stockholms Afrikagrupp är en lokalgrupp i Afrikagrupperna som är en solidaritetsorganisation som arbetar med informationsspridning och bedriver utvecklingssamarbete med fem länder i södra Afrika. Vi har ingen egen hemsida som lokalgrupp men vi är en del av organisationen afrikagrupperna. Läs mer här

 

Stockholms Freds

Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi finns för dig som tycker att världen borde se annorlunda ut men ännu inte orkat agera, och för dig som vill gå in i ett engagemang med liv och lust.

Läs mer här

 

Stockholms Makalösa Föräldrar

är en lokalförening inom Sveriges Makalösa Föräldrar, och finns till för att stötta och synligöra ensamstående föräldrar och deras barn. Ett sätt är att erbjuda mötesplatser och gemenskap i nätverk. Exempel på nätverk är för föräldrar som är ensamstående med barn 10 år och äldre. Läs mer här

 

The Bigger Picture

 

Volontur

är en idéburen researrangör som förmedlar volontärplatser, återförsäljer utflykter inom hållbar turism, säljer språkresor och arrangerar studieresor med samhällsfokus. Volontur strävar alltid efter ansvarsfulla samarbeten som tar hänsyn till människor och miljö. Vi arbetar i stor utsträckning direkt med lokalbefolkningens egna organisationer. Läs mer här

 

Övriga föreningar

(beskrivningar är på gång)

Djurens Rätt

Djurrättsalliansen

Ekokören

Feministiskt Perspektiv

Grupp 12

Internationella Arbetslag

Ingen Människa Är Illegal

Kvalitetsteatern

Kvinnofronten

Lagnö Bo Kollektivförening

Qeerplats Stockholm

Radio Total Normal ungredaktion

Schyst resande

Ship To Gaza

Stockholms Feministiska Kör

Stockholms fackliga samorganisation (SFSO)

Spanskt språkkafé

Svartklubben

Syndikalistiska kamratföreningen

The Bigger Picture

Unga humanister

Via Campesina stödgrupp