Logotyp

Styrelse 2014-2015

 

På årsmötet i mars 2014 valdes följande styrelse:

 

Ordinarie ledamöter

Maria Lohe, ordförande

Helen Rydberg, kassör

Helena Dahlgren, vice ordförande

David Langlet

Charlotte Langlet

 

Suppleanter

Eva Brenckert

Agnes Kullenmark

 

På det konstituerande styrelsemötet utses bl.a. firmatecknare och under 2013-2014 är dessa ordförande, vice ordförande och kassör, två i förening där en måste vara vice ordförande.

 

Med två i förening menas att det alltid måste vara två firmatecknare som tillsammans undertecknar ansökningar och andra dokument.

 

Revisorer

Jonas Engström, revisor

Lisa Dumoulin, revisorssuppleant

 

Valberedning

Anna-Klara Bratt, sammankallande

Lotten Herou