Logotyp

Om oss

Vi är

Demokratipiloterna är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som driver Dynamo. Dynamo är ett kulturellt och socialt center som ligger på Södermannagatan 38, ett stenkast från Nytorget. Vi vill skapa möten mellan människor och främja demokrati och mångfald.

 

Fokus

Vi arbetar fokus på unga vuxna 16-30 år med metoderna "Alla åldrars mötesplats", "Hjälp till självhjälp" och "Do it yourself (DIY)". Vi fokuserar också på våra föreningar som träffas här. Läs mer om dem här

 

Vi vill att Dynamo ska vara en icke-stigmatiserande plats där alla känner sig välkomna - oavsett bakgrund, etnicitet, klass, sexualitet, ålder, funktionsuppsättning m.m.

 

Vår vision

För att hålla ihop vårt samhälle som blir alltmer individualiserat krävs att fler får möjlighet att ta del av det demokratiska rummet.

 

Demokratipiloterna vill uppmuntra människor att gå från passiva till aktiva samhällsaktörer, genom att erbjuda nya mötesformer i en anda av demokrati och mångfald.

 

Vi vill tillhandahålla mötesplatser som bidrar till att stärka människors självkänsla och känsla av sammanhang.

 

Våra mål

Demokratipiloternas mål är att:

- motverka social isolering och utanförskap.

- främja demokrati och mänskliga rättigheter.

- främja möten mellan människor av olika kön, klass, sexualitet, etnicitet och ålder.

  

 

 

 

 

 

 

Bakgrund

Föreningen Demokratipiloterna startade i november 2011.

 

Sedan 1 april 2013 driver Demokratipiloterna Dynamo på Södermannagatan 38. Platsen hette tidigare Fenix Söder och drevs av föreningen Fenix med verksamhetsansvariga Maria Lohe och Helen Rydberg. Projektet, som hette Unga Fenix, var ett treårsprojekt med medel från Allmänna Arvsfonden. Målgrupp var unga vuxna i åldern 16-25 år med psykosocial ohälsa.

 

Det var bland annat i syfte att kunna permanenta mötesplatsen på Södermannagatan som Helen och Maria startade föreningen Demokratipiloterna tillsammans med några andra som på olika sätt deltagit i, eller följt, verksamheten på Fenix Söder under projektåren.

 

Den 31 mars 2013 avslutades projektet och Demokratipiloterna tog över driften.

 

Om du vill läsa om Föreningen Fenix, hittar du deras webbsida här