Bli medlem!

Som medlem i Demokratipiloterna stöttar du vår verksamhet på Dynamo. Som medlem har du rösträtt på årsmötet. Du får också fika till billigt pris i vårt medlemskafé. Föreningar/grupper/nätverk som vill träffas i våra lokaler, blir också bli medlemmar. Det fungerar lite annorlunda. Läs mer nedan.

Föreningsdemokrati

I ideella föreningen Demokratipiloterna är det årsmötet, dvs de medlemmar som närvarar, som är högsta beslutande organ. Årsmötet äger rum en gång per år, före mars utgång.

Demokratipiloterna har direktdemokrati, dvs en medlem – en röst. Du som är medlem är med och bestämmer. Om du vill göra din röst hörd kan du skriva motioner (förslag) till årsmötet – och du kan också delta på årsmötet och rösta på inkomna ärenden.

Årsmötet väljer en styrelse varje år. Styrelsen är högsta beslutande organ mellan årsmötena, dvs bestämmer kring verksamheten sagd period. Styrelsens uppdrag är också att verkställa årsmötesbeslut, dvs se till att det som medlemmarna beslutat också görs.

Styrelsen anställer verksamhetschef, som i sin tur verkställer årsmötes- och styrelsebeslut samt leder arbetet på Dynamo.

Den som arbetstränar, praktiserar, är volontär eller är anställd (schemalagda) m.fl. har möjlighet att påverka verksamheten. Inför varje termin genomförs planerings- och/eller utvärderingsdagar.

Medlemskafé

Dynamo är ett medlemskafé och som medlem får du mycket förmånliga priser när du fikar/äter mat. Första gången du fikar/äter i kaféet behöver du inte bli medlem, men sedan vill vi att du blir det. Det är som medlemskafé vi kan hålla våra låga priser. Som medlem och kafégäst stöttar du också vår verksamhet.

Bli medlem!

Medlemskap i Demokratipiloterna kostar 50 kr/kalenderår för dig upp till 26 år och 100 kr för dig som är äldre. Sätt in avgiften på Demokratipiloternas bankgiro 108-4342 och ange ”medl.22, för- och efternamn” i meddelandefältet samt mejla oss att du blivit medlem inklusive dina kontaktuppgifter på info(a)demokratipiloterna.se. Det går också bra att swisha in medlemsavgiften på 123 225 64 44.  

GDPR – nya personuppgiftslagen

Läs mer här >>

Föreningsavgift

Föreningarna som träffas på Dynamo betalar en föreningsavgift till Demokratipiloterna. Avgiften är 2000 kr/kalenderår. Om din förening/grupp/nätverk vill börja träffas i våra lokaler, kontakta oss på 08 640 62 82, 0708-266703 eller foreningsservice(a)demokratipiloterna.se.

Lämna ett svar