Dynamo Förlag

forlagslogo

Dynamo – Möjligheternas Förlag, har startats med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektets mål är att på tre år starta ett förlag som drivs av kreativa unga människor med sociala eller psykiska funktionsuppsättningar.

Vill du vara med på något sätt – jobbar du inom förlagsbranschen eller är du ung vuxen med psykisk eller psykosocial funktionsuppsättning, hör av dig, se härintill.

Hemsida

www.dynamoforlag.se

Kontakta oss

Redaktion
info(a)dynamoforlag.se eller ring 08 640 62 82.

Ida Larsson, ida(a)dynamoforlag.se
Kristina Lännström, kristina(a)dynamoforlag.se
Alba Lundström Ramirez, alba(a)dynamoforlag.se
Johanna Warden, johanna(a)dynamoforlag.se
Mikaela Larsson Swall, mikaela(a)dynamoforlag.se
Nora Jonsson, nora(a)dynamoforlag.se

Lise Arnstberg, lise(a)dynamoforlag.se (föräldraledig)

Projektledare
Anna Lundgren
anna(a)demokratipiloterna.se / anna(a)dynamoforlag.se
0762 48 66 92

Gilla förlaget

Du hittar oss här på Facebook >>
Du hittar oss här på Instagram >>
 

Comments are closed.