Dynamo Förlag

Dynamo – Möjligheternas Förlag, startades med medel från Allmänna Arvsfonden och drevs som projekt under åren 2015-2018. Projektets mål  var att på tre år starta ett förlag som drivs av kreativa unga människor med sociala eller psykiska funktionsuppsättningar.

Idag drivs förlaget som en införlivad del av Demokratipiloterna. Det drivs av personer som var med och jobbade upp förlaget under projekttiden.

Läs mer om förlaget här på deras hemsida: www.dynamoforlag.se

Kontakt

info(a)dynamoforlag.se eller ring 08 640 62 82

Gilla förlaget

Du hittar oss här på Facebook >>
Du hittar oss här på Instagram >>

forlagslogo

Comments are closed.