Om oss

Vi är

Demokratipiloterna är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som driver Dynamo. Dynamo är ett kulturellt och socialt center som ligger på Södermannagatan 38, ett stenkast från Nytorget. Vi vill skapa möten mellan människor och främja demokrati och mångfald. Vi vill att Dynamo ska vara en icke-stigmatiserande plats där alla känner sig välkomna – oavsett bakgrund, etnicitet, klass, sexualitet, ålder, funktionsvariation, psykisk hälsa m.m.

Vår övergripande målsättning är att skapa mötesplatser och positiva sammanhang för att minska psykisk ohälsa, ensamhet och utsatthet.

Demokratipiloterna vill genom Dynamo möjliggöra för unga att prova sina vingar på olika sätt i ett tillåtande sammanhang, antingen genom att ha sin första utställning eller spelning i medlemskaféet eller starta intressegrupper eller projekt.

Målgrupp

Vi arbetar med fokus på unga vuxna 16-30 år med psykisk ohälsa med metoderna ”Hjälp till självhjälp”, kultur, hantverk och satsar på gemenskap och kollektivistiska aktiviteter. Vi har också ett fyrtiotal medlemsföreningar för att stärka mångfald och möjliggöra att fler känner sig välkomna. Läs mer om dem här >>

Vi välkomnar alla åldrar då vi gillar inkludering. Kom!

Vår vision

För att hålla ihop vårt samhälle som blir alltmer individualiserat krävs att fler får möjlighet att ta del av det demokratiska rummet.

Demokratipiloterna vill uppmuntra människor att gå från passiva till aktiva samhällsaktörer, genom att erbjuda nya mötesformer i en anda av demokrati och mångfald.

Vi vill tillhandahålla mötesplatser som bidrar till att stärka människors självkänsla, psykiska hälsa och känsla av sammanhang.

Mål

Demokratipiloterna vill:

– motverka social isolering och utanförskap.
– främja psykisk hälsa och känsla av sammanhang.
– främja demokrati och mänskliga rättigheter.
– främja möten mellan människor av olika kön, klass, sexualitet, etnicitet och ålder.

Bakgrund

Föreningen Demokratipiloterna startade i november 2011 med syfte att driva kulturella och sociala center där människor och föreningsliv kan mötas samt möjliggöra för verksamhet som motverkar psykosocial ohälsa hos unga främst. Människor i alla åldrar är välkomna i ett tillåtande sammanhang där respekt, mångfald och människors lika värde är ledord.

Föreningen Demokratipiloterna startades av Maria Lohe och Helen Rydberg tillsammans med några andra som på olika sätt deltagit i, eller följt, verksamheten under projektåren 2010-2013.

Under 2010-2013 hette platsen Fenix Söder och drevs av föreningen Fenix med verksamhetsansvariga Maria och Helen. Projektet, som hette Unga Fenix, var ett treårigt demokratiprojekt med medel från Allmänna Arvsfonden. Målgrupp var unga vuxna i åldern 16-25 år med psykosocial ohälsa. Den 31 mars 2013 avslutades projektet och Demokratipiloterna tog över driften. Platsen bytte namn till Dynamo och invigdes 1 april 2013.

Sedan dess har Dynamo fortsatt att blomstra med allehanda verksamhet och olika projekt. Ett 30-tal föreningar är medlemmar och använder sig av lokalerna kvällar och helger.

Finansiering

Verksamheten vilar på fyra olika starka ekonomiska ”ben”: 1) olika projektmedel, 2) anordnarbidrag/handledararvode för arbetsträningsplatser, 3) föreningsmedlemskap och 4) medlemskafé. Vi får bland annat projektstöd från Södermalms stadsdelsförvaltning för vår öppna verksamhet, Arvsfonden för projektet ”Lyssna på oss!” och medel från olika stiftelser, bl.a. Åke Wibergs stiftelse.

Lämna ett svar