Om oss

Vi är

Demokratipiloterna är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som driver Dynamo. Dynamo är ett kulturellt och socialt center som ligger på Södermannagatan 38, ett stenkast från Nytorget. Vi vill skapa möten mellan människor och främja demokrati och mångfald.

Fokus

Vi arbetar fokus på unga vuxna 16-30 år med metoderna “Alla åldrars mötesplats”, “Hjälp till självhjälp” och “Do it yourself (DIY)”. Vi fokuserar också på våra föreningar som träffas här. Läs mer om dem här

Vi vill att Dynamo ska vara en icke-stigmatiserande plats där alla känner sig välkomna – oavsett bakgrund, etnicitet, klass, sexualitet, ålder, funktionsuppsättning m.m.

Vår vision

För att hålla ihop vårt samhälle som blir alltmer individualiserat krävs att fler får möjlighet att ta del av det demokratiska rummet.

Demokratipiloterna vill uppmuntra människor att gå från passiva till aktiva samhällsaktörer, genom att erbjuda nya mötesformer i en anda av demokrati och mångfald.

Vi vill tillhandahålla mötesplatser som bidrar till att stärka människors självkänsla och känsla av sammanhang.

Våra mål

Demokratipiloternas mål är att:

– motverka social isolering och utanförskap.
– främja demokrati och mänskliga rättigheter.
– främja möten mellan människor av olika kön, klass, sexualitet, etnicitet och ålder.

Bakgrund

Föreningen Demokratipiloterna startade i november 2011 med syfte att driva kulturella och sociala center där människor och föreningsliv kan mötas samt möjliggöra för verksamhet som motverkar psykosocial ohälsa hos unga främst. Människor i alla åldrar är välkomna i ett tillåtande sammanhang där respekt, mångfald och människors lika värde är ledord.

Föreningen Demokratipiloterna startades av Maria Lohe och Helen Rydberg tillsammans med några andra som på olika sätt deltagit i, eller följt, verksamheten under projektåren 2010-2013.

Tidigare hette platsen Fenix Söder (2010-2013) och drevs av föreningen Fenix med samma verksamhetsansvariga Maria och Helen. Projektet, som hette Unga Fenix, var ett treårigt demokratiprojekt med medel från Allmänna Arvsfonden. Målgrupp var unga vuxna i åldern 16-25 år med psykosocial ohälsa. Den 31 mars 2013 avslutades projektet och Demokratipiloterna tog över driften. Platsen bytte namn till Dynamo och invigdes 1 april 2013.

Sedan dess har Dynamo fortsatt att blomstra med allehanda verksamhet och olika projekt. Ett 40-tal föreningar är medlemmar och använder sig av lokalerna kvällar och helger.

Finansiering

Verksamheten vilar på fyra olika starka ekonomiska “ben”: 1) olika projektmedel, 2) anordnarbidrag/handledararvode för arbetsträningsplatser, 3) föreningsmedlemskap och 4) medlemskafé. Just nu har vi ett pågående treårsprojekt med medel från Allmänna Arvsfonden; filmprojekt. Vi får också projektstöd från Södermalms stadsdelsförvaltning för vår öppna verksamhet och från olika fonder, som Jerringfonden och Åke Wibergs stiftelse.

Kommentera