Våra föreningar

Obs! Alla föreningar syns inte här antingen för att vi inte hunnit uppdatera listan eller att föreningen/gruppen inte vill synas här.

I bokstavsordning:

Alternativ Stad
Är en lokalgrupp inom Jordens Vänner och en stadspolitisk aktionsgrupp som i snart 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Amiguitos en Éstocolmo
SVENSKA: Amiguitos en Estocolmo (Små kompisar i Stockholm) är en grupp av spansktalande barnfamiljer som bor i Stockholm. Målet med gruppen “Amiguitos en Estocolmo” är att barn ska kunna träffas, umgås och leka på spanska, och kunna lära sig mer om våra olika kulturer och traditioner. För att kunna delta ska minst en förälder vara spansktalande.

SPANSKA: Amiguitos en Estocolmo es un grupo para familias hispanohablantes que viven en Estocolmo que quieren juntarse con sus niños para que aprendan un poco más de nuestra cultura y puedan jugar con amiguitos. Nuestra primer regla es el respeto mutuo ¡A divertirse! Para participar al menos uno de los adultos acompañantes tiene que poder hablar español.

Kontakt: amiguitosenestocolmo@gmail.com

Anima Mundi
Anima Mundi skapar gröna och sköna lösningar i din vardag. De sprider kunskap i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. Tillsammans ser de bland annat till att resurser tas tillvara på plats, att färre kemikalier sprids och att mindre energi används. Alltid med tanken om ett socialt ansvar glokalt. Det finns mycket mer en kan göra och det behöver göras nu. Läs mer på www.animamundi.se

Bondens Egen Marknad
Bondens egen Marknad är en sammanslutning av lantbrukare och producenter. Alla som säljer på marknaderna runt om i landet är medlemmar i Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Varje lokal marknad har sedan en egen förening, ekonomisk eller ideell, och är organiserade som ett nätverk, en arbetsgrupp alternativt som en intresseförening. De lokala marknaderna sköter sig helt själva men måste följa de regler och stadgar som finns i riksföreningen. Hemsida >>

Brf Bondetorpet
Bostadsrättsförening på Södermalm.

Bruno Grönings vänkrets
En väg till hälsa för kropp och själ, en naturlig förbindelse med livskraften. Bruno Grönings vänkrets verkar allmännyttigt och är en av de största föreningarna i världen för helande på andlig väg.

Hemsida >>

Club Golden Ladies
Club Golden Ladies är en aktivitetsgrupp inom RFSL Stockholm. Deras målgrupp är hbt-kvinnor från 35 år och uppåt. Hemsida >>

Ekokooperativet Potatisuppropet!
Nystartad ekonomisk förening som beställer ekologisk mat billigare tillsammans. Hör av dig om du vill vara med. Leverans sker på Dynamo.

Feministiskt Perspektiv
Föreningen Feministiskt Perspektiv ger ut tidningen Feministiskt Perspektiv. Tidningen Feministiskt Perspektiv är en partipolitiskt obunden, oberoende feministisk veckotidning med intersektionella böjelser. Tidningen utkommer 2 ggr/vecka. Hemsida >>

Folket i Bild
Folket i Bild/Kulturfront är mer än en tidning. Den är också en levande förening som driver tidningen framåt. Idag finns det åtta lokalföreningar spridda över landet. Förening startades 1971. Hemsida >>

FPES Transföreningen
FPES är en ideell förening och mötesplats för alla transpersoner. Tillsammans kan vi vara en stark röst i samhället. Hemsida >>

Föreningen Parsamtal Sydväst
Mer information kommer.

Hållkollbo
Mer information kommer.

Green Protein
Mer information kommer.

Interfem
Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och ett resurscenter. Syftet med deras organisation är att utforma strategier och metoder som minskar rasism och sexism och stärker kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Alla som driver och genomför Interfems ordinarie verksamhet och projekt är själva kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Med rasifierade menas personer som riskerar att bli/eller blir utsatta för rasism på grund av hudfärg, kultur, religion och/eller etnicitet. Utgångspunkten för allt arbete inom Interfem, såväl externt som internt, är en intersektionell förståelse av makt. Detta innebär att de utgår från att olika maktstrukturer i samhället bygger på särskiljande och hierarkisering av människor baserat på sexism, rasism, heteronormativitet, klassförtryck, funkisförtryck och åldersförtryck. Hemsida: www.interfem.se

Internationella Bekantskaper
Internationella Bekantskaper är en förening som arbetar med att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. Språkkunskaper är betydelsefulla i det svenska samhället. Att kunna tala svenska gör det lättare att vara delaktig i den svenska vardagen och lättare att bli valbar på den svenska arbetsmarknaden. Med språkkunskaper går det att överbrygga kulturskillnader och bygga vänskapsbroar mellan personer, och grupper av personer, med olika modersmålsbakgrund. Hemsida >> | Facebook >>

Japanska Föreningen
JFS bildades 1975 som ideell organisation för att skapa träffpunkt för japaner och personer som har intresse för japansk kultur. Syftet är för att främja integrationen av Japanfödda medlemmar skall JFS sprida information om Stockholm och Sverige, samt sprida japansk kultur och tradition till Sverigefödda andra- och tredjegenerationens japaner i Stockholm. Läs mer här >>

Kvinnofronten
är en partipolitiskt oberoende organisation som arbetar mot allt kvinnoförtryck. Vi är en organisation för alla tjejer&kvinnor. Vi vill vara en organisation där medlemmarna styr – i verklig mening. Därför har vi valt att ha en platt organisation utan ordförande och styrelse. Istället jobbar vi i olika arbetsgrupper och lokalgrupper som gör det som medlemmarna i varje grupp tycker är viktigt och vill syssla med just då. Kom gärna med i vår lokalgrupp i Stockholm. …….feministisk, aktivistisk, envis och irriterande…. Hemsida >>

Kvinnohöjden
Mer information kommer.

Naturskyddsföreningen
är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi står bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Hemsida >>

Odla Ihop
Mer information kommer.

Permakultur Stockholm (PS)
PS är en lokalförening i Permakultur Sverige. Permakultur är en global rörelse med föreningar i hela världen. Rörelsen började som en reaktion mot det industriella jordbruket i Australien på 70-talet. Namnet står för “Perma(nent agri)culture” och handlar om att (åter)skapa välmående ekosystem, hållbar matproduktion och hållbar livsstil. I permakultur integreras modern vetenskap och gammal kunskap om naturen. Design och systemtänkande används för att bygga upp lokalanpassade alternativ för bostäder, energi, vatten, matproduktion, sociala strukturer och försörjning. Permakultur används idag på FN-nivå som ett verktyg för hållbar utveckling.

Hemsida >>


Psykologer Utan Gränser

Psykologer Utan Gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som kan arbeta internationellt med psykologisk kunskap eller vill verka opinionsbildande. Målet är att genom samarbeten med psykologer och organisationer världen över verka för en ökad global mental hälsa. Hemsida >>

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en internetbaserad plattform där du hittar organisationer, eldsjälar, event och inspiration! PUSH har framför allt tre syften: Att sammanföra unga människor och deras olika grupper, initiativ eller organisationer. Att tillsammans bilda en stark röst som kan påverka och skapa riktig förändring. Att motivera och inspirera fler unga till att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling. Läs mer här >>

Remakebolaget
Remakebolaget återvinner allt från människors kraft till mormors gamla porslinstallrik. Hemsida >>

TP
Mer information kommer.

RFSU Stockholm
RFSU Stockholm arbetar för allas rätt till sin kropp och sexualitet. Det gör vi bland annat genom att prata sex i skolan, träffa lokalpolitiker och ordna hundratals aktiviteter för våra medlemmar. Läs mer här >>


Stockholms Freds
Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi finns för dig som tycker att världen borde se annorlunda ut men ännu inte orkat agera, och för dig som vill gå in i ett engagemang med liv och lust. Hemsida >>

Stockholms Makalösa Föräldrar
är en lokalförening inom Sveriges Makalösa Föräldrar, och finns till för att stötta och synligöra ensamstående föräldrar och deras barn. Ett sätt är att erbjuda mötesplatser och gemenskap i nätverk. Exempel på nätverk är för föräldrar som är ensamstående med barn 10 år och äldre. Hemsida >>

Unga Ukrainare i Sverige
Unga Ukrainare är en ideell förening som bildades hösten 2013 i Stockholm. Vår verksamhet syftar till att representera unga ukrainarnas intressen i Sverige samt agera som en länk mellan Sverige och Ukraina. Vi följer upp utvecklingen i Ukraina vilket också speglas i vår verksamhet och våra evenemang. Dessutom har vi till uppgift att sprida informationen om Ukrainas kultur, traditioner och historia i Sverige. Vi strävar också efter att förena ukrainare som befinner sig inom den svenska gränsen. Läs mer här>>

Listan uppdateras allteftersom. Om du saknar din förening, hör av dig till foreningsservice(a)demokratipiloterna.se. Tack!

Lämna ett svar