Våra föreningar, nätverk och grupper

Obs! Alla föreningar syns inte här antingen för att vi inte hunnit uppdatera listan eller att föreningen/gruppen inte vill synas här.

I bokstavsordning:

Alternativ Stad
Är en lokalgrupp inom Jordens Vänner och en stadspolitisk aktionsgrupp som i snart 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Brf Bondetorpet
Bostadsrättsförening på Södermalm.

Bruno Grönings vänkrets
En väg till hälsa för kropp och själ, en naturlig förbindelse med livskraften. Bruno Grönings vänkrets verkar allmännyttigt och är en av de största föreningarna i världen för helande på andlig väg. Hemsida >>

BUS (Begåvade Unga Sverige)
Också särskilt/högt begåvade unga ska få de utmaningar, den stimulans och den bekräftelse de behöver för att utvecklas och trivas i och utanför skolan. Vi har också ”hemliga” föräldragrupper på Facebook, pm för att få veta mer.

Dynamo Cine Produktion
Socialt företag som hyr lokal på Dynamo. Tidigare ett arvsfondsprojekt som drevs inom Demokratipiloternas regi. Gör filmer och rörlig bild. Hemsida >>

Extinction Rebellion
Mer information kommer.

FPES Transföreningen
FPES är en ideell förening och mötesplats för alla transpersoner. Tillsammans kan vi vara en stark röst i samhället. Hemsida >>

Kvinnofronten
är en partipolitiskt oberoende organisation som arbetar mot allt kvinnoförtryck. Vi är en organisation för alla tjejer&kvinnor. Vi vill vara en organisation där medlemmarna styr – i verklig mening. Därför har vi valt att ha en platt organisation utan ordförande och styrelse. Istället jobbar vi i olika arbetsgrupper och lokalgrupper som gör det som medlemmarna i varje grupp tycker är viktigt och vill syssla med just då. Kom gärna med i vår lokalgrupp i Stockholm. …feministisk, aktivistisk, envis och irriterande… Hemsida >>

Lesbisk Makt
Lesbisk Makt är en ideell förening som bildades i november 2013. Föreningens syfte är att bredda förståelsen och innebörden av begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet. Föreningen arbetar med detta genom att arrangera lesbiska mötesplatser, aktiviteter, evenemang och nätverk. Läs mer här >>

Permakultur Stockholm (PS)
PS är en lokalförening i Permakultur Sverige. Permakultur är en global rörelse med föreningar i hela världen. Rörelsen började som en reaktion mot det industriella jordbruket i Australien på 70-talet. Namnet står för ”Perma(nent agri)culture” och handlar om att (åter)skapa välmående ekosystem, hållbar matproduktion och hållbar livsstil. I permakultur integreras modern vetenskap och gammal kunskap om naturen. Design och systemtänkande används för att bygga upp lokalanpassade alternativ för bostäder, energi, vatten, matproduktion, sociala strukturer och försörjning. Permakultur används idag på FN-nivå som ett verktyg för hållbar utveckling. Hemsida >>

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en internetbaserad plattform där du hittar organisationer, eldsjälar, event och inspiration! PUSH har framför allt tre syften: Att sammanföra unga människor och deras olika grupper, initiativ eller organisationer. Att tillsammans bilda en stark röst som kan påverka och skapa riktig förändring. Att motivera och inspirera fler unga till att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling. Läs mer här >>

RFSL Stockholm
Mer information kommer.

RFSU Stockholm
RFSU Stockholm arbetar för allas rätt till sin kropp och sexualitet. Det gör vi bland annat genom att prata sex i skolan, träffa lokalpolitiker och ordna hundratals aktiviteter för våra medlemmar. Läs mer här >>

Stockholms Freds
Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi finns för dig som tycker att världen borde se annorlunda ut men ännu inte orkat agera, och för dig som vill gå in i ett engagemang med liv och lust. Hemsida >>

Transammans Öst
Transammans arbetar för att transpersoner och deras närstående ska ha tillgång till stöd och kunskap. Vi har inga åldersgränser och det är upp till var och en av våra medlemmar i vad och hur mycket en vill engagera sig eller delta . För att skapa ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter vill vi också sprida medvetenhet och kunskap till andra som påverkar transpersoners vardag, (som exempelvis vård, skola och arbetsliv). Hemsida >>

Listan uppdateras allteftersom. Om du saknar din förening, hör av dig till foreningsservice(a)demokratipiloterna.se. Tack!

Lämna ett svar