Våra föreningar, nätverk och grupper

Obs! Alla föreningar syns inte här antingen för att vi inte hunnit uppdatera listan eller för att föreningen/gruppen inte vill synas här.

I bokstavsordning:

Alternativ Stad
Är en lokalgrupp inom Jordens Vänner och en stadspolitisk aktionsgrupp som i snart 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Begåvade Unga Sverige (BUS)
Också särskilt/högt begåvade unga ska få de utmaningar, den stimulans och den bekräftelse de behöver för att utvecklas och trivas i och utanför skolan. Vi har också ”hemliga” föräldragrupper på Facebook, skicka pm för att få veta mer.

Brf Bondesonen
Bostadsrättsförening på Södermalm.

Brf Bondetorpet
Bostadsrättsförening på Södermalm.

Bruno Grönings vänkrets
En väg till hälsa för kropp och själ, en naturlig förbindelse med livskraften. Bruno Grönings vänkrets verkar allmännyttigt och är en av de största föreningarna i världen för helande på andlig väg. Hemsida >>

Dynamo Cine Produktion
Socialt företag som hyr lokal på Dynamo. Tidigare ett arvsfondsprojekt som drevs inom Demokratipiloternas regi. Gör filmer och rörlig bild. Hemsida >>

Extinction Rebellion (XR)
Extinction Rebellion är en internationell klimatrörelse som använder fredlig civil olydnad för att uppmärksamma och kräva omställning och systemförändring för att hantera klimatkatastrofen.

Ekokooperationen Potatisupproret
Ekokooperativet Potatisupproret består av hushåll på söder i Stockholm som valt att handla mat/hushållsvaror direkt från en grossist som säljer ekologiskt och bio­dynamisk odlade varor. Beställning görs en gång i månaden med sommaruppehåll. Varorna levereras till Dynamo.

FPES Transföreningen
FPES är en ideell förening och mötesplats för alla transpersoner. Tillsammans kan vi vara en stark röst i samhället. Hemsida >>

Kvinnofronten
är en partipolitiskt oberoende organisation som arbetar mot allt kvinnoförtryck. Vi är en organisation för alla tjejer&kvinnor. Vi vill vara en organisation där medlemmarna styr – i verklig mening. Därför har vi valt att ha en platt organisation utan ordförande och styrelse. Istället jobbar vi i olika arbetsgrupper och lokalgrupper som gör det som medlemmarna i varje grupp tycker är viktigt och vill syssla med just då. Kom gärna med i vår lokalgrupp i Stockholm. …feministisk, aktivistisk, envis och irriterande… Hemsida >>

Lesbisk Makt
Lesbisk Makt är en ideell förening som bildades i november 2013. Föreningens syfte är att bredda förståelsen och innebörden av begreppet ”lesbisk” samt skapa, sprida och bevara lesbisk kultur och historia i hela landet. Föreningen arbetar med detta genom att arrangera lesbiska mötesplatser, aktiviteter, evenemang och nätverk. Hemsida >>

NSPH Stockholms Län
NSPH Stockholms län, är en sammanslutning av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. De ser patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. Deras huvudsakliga mål är att deras medlemsorganisationer ska få större inflytande över de beslut som tas inom området.Hemsida >>

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en internetbaserad plattform där du hittar organisationer, eldsjälar, event och inspiration! PUSH har framför allt tre syften: Att sammanföra unga människor och deras olika grupper, initiativ eller organisationer. Att tillsammans bilda en stark röst som kan påverka och skapa riktig förändring. Att motivera och inspirera fler unga till att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling. Hemsida >>

Remakebolaget
Remakebolaget är ett socialt företag som arbetar med att skapa kollektiva konstverk i samarbete med olika lokala aktörer. Material som används är återbrukat porslin, kakel, speglar etc. i syfte att hushålla med jordens resurser. Hemsida >>

RFSL Ungdom
RFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtqia-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. Hemsida >>

Stockholms Anarkistiska Förening (SAF)
SAF är en organisation vars huvudsyfte är att samla anarkister i Stockholm och sprida anarkismens idéer.
Vi vill till exempel avskaffa: kapitalismen och klassamhället, nationalstaten och alla förtryck.
I stället vill vi ha ett samhälle byggt på: solidaritet och frihet, direkt inflytande över beslut samt rättvis fördelning av resurser. Hemsida >>

Stockholms Freds
Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi finns för dig som tycker att världen borde se annorlunda ut men ännu inte orkat agera, och för dig som vill gå in i ett engagemang med liv och lust. Hemsida >>

StreetGäris
StreetGäris är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening. Vi är en intersektionell organisation för kvinnor och icke-binära. Vårt uppdrag är att vara en demokratistärkande, folk- och opinionsbildande organisation som verkar för att utmana och omfördela makten i samhället. Hemsida >>

Svenska Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Hemsida >>

Trans Fest Stockholm (TFS)
Transfest är en organisation för och av transpersoner och våra allierade. Vi vill hylla transpersoners kultur och vårt community genom positiva, inkluderande och stärkande evenemang. Från att ha börjat med en filmfestival 2015 har vi nu vuxit och arrangerar olika former av återkommande kulturevenemang under året med fokus på transpersoner, våra historier, våra rättigheter och vår gemensamma styrka.

Trans Fest Stockholm is an organisation for and by trans people and our allies. We want to pay tribute to the culture of trans people and our community through positive, inclusive and empowering events. Since starting a film festival in 2015, we have now grown and arranged various forms of recurring cultural events during the year, focusing on trans people, our stories, our rights and our shared strength.

Transammans Öst
Transammans arbetar för att transpersoner och deras närstående ska ha tillgång till stöd och kunskap. Vi har inga åldersgränser och det är upp till var och en av våra medlemmar i vad och hur mycket en vill engagera sig eller delta . För att skapa ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter vill vi också sprida medvetenhet och kunskap till andra som påverkar transpersoners vardag, (som exempelvis vård, skola och arbetsliv). Hemsida >>

Zero Waste Stockholm
Our mission is to inspire Stockholmers to reduce their ecological footprint by promoting a sustainable life-style based on six principles: RETHINK, REFUSE, REDUCE, REUSE, RECYCLE, ROT. Hemsida >>

Återställ våtmarker
Torrlagda våtmarker orsakar 25% av Sveriges koldioxidutsläpp. Det är dags att göra något åt det! Kampanjen Återställ Våtmarker kräver att regeringen påbörjar en massiv insats för att återställa utdikade och torrlagda våtmarker! Återställ Våtmarker är ett fredligt civilt motstånd som startade i mars 2022. Vi är en rörelse bestående av vanliga människor med olika bakgrunder och i olika åldrar. Det vi har gemensamt är att vi fått nog av bristen på handling från regeringens håll i den klimatkollaps vi befinner oss i. Kom och hjälp oss rädda världen du med. Det är dags att visa våra makthavare att vi inte längre går med på denna massutrotning av livet på jorden. Hemsida >>

Listan uppdateras allteftersom. Om du saknar din förening, hör av dig till foreningsservice(a)demokratipiloterna.se. Tack!

Lämna ett svar