Våra föreningar, nätverk och grupper

Obs! Alla föreningar syns inte här antingen för att vi inte hunnit uppdatera listan eller att föreningen/gruppen inte vill synas här.

I bokstavsordning:

Alternativ Stad
Är en lokalgrupp inom Jordens Vänner och en stadspolitisk aktionsgrupp som i snart 50 år verkat för ett ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart Stockholm.

Anima Mundi
Anima Mundi skapar gröna och sköna lösningar i din vardag. De sprider kunskap i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. Tillsammans ser de bland annat till att resurser tas tillvara på plats, att färre kemikalier sprids och att mindre energi används. Alltid med tanken om ett socialt ansvar glokalt. Det finns mycket mer en kan göra och det behöver göras nu. Läs mer på www.animamundi.se

Bondens Egen Marknad
Bondens egen Marknad är en sammanslutning av lantbrukare och producenter. Alla som säljer på marknaderna runt om i landet är medlemmar i Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Varje lokal marknad har sedan en egen förening, ekonomisk eller ideell, och är organiserade som ett nätverk, en arbetsgrupp alternativt som en intresseförening. De lokala marknaderna sköter sig helt själva men måste följa de regler och stadgar som finns i riksföreningen. Hemsida >>

Brf Bondetorpet
Bostadsrättsförening på Södermalm.

Bruno Grönings vänkrets
En väg till hälsa för kropp och själ, en naturlig förbindelse med livskraften. Bruno Grönings vänkrets verkar allmännyttigt och är en av de största föreningarna i världen för helande på andlig väg.

Hemsida >>


BUS (Begåvade Unga Sverige)

Också särskilt / högt begåvade unga ska få de utmaningar, den stimulans och den bekräftelse de behöver för att utvecklas och trivas i och utanför skolan.
Vi har också ”hemliga” föräldragrupper på Facebook, pm för att få veta mer.

Dynamo Cine Produktion
Socialt företag som hyr lokal på Dynamo. Tidigare ett arvsfondsprojekt som drevs inom Demokratipiloternas regi. Gör filmer och rörlig bild. Hemsida >>

Feministiskt Perspektiv
Föreningen Feministiskt Perspektiv ger ut tidningen FemPers. Tidningen Feministiskt Perspektiv är en partipolitiskt obunden, oberoende feministisk veckotidning med intersektionella böjelser. Tidningen utkommer 2 ggr/vecka. Hemsida >>

FPES Transföreningen
FPES är en ideell förening och mötesplats för alla transpersoner. Tillsammans kan vi vara en stark röst i samhället. Hemsida >>

Internationella Bekantskaper
är en förening som arbetar med att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. Språkkunskaper är betydelsefulla i det svenska samhället. Att kunna tala svenska gör det lättare att vara delaktig i den svenska vardagen och lättare att bli valbar på den svenska arbetsmarknaden. Med språkkunskaper går det att överbrygga kulturskillnader och bygga vänskapsbroar mellan personer, och grupper av personer, med olika modersmålsbakgrund. Hemsida >> | Facebook >>

Japanska Föreningen
JFS bildades 1975 som ideell organisation för att skapa träffpunkt för japaner och personer som har intresse för japansk kultur. Syftet är för att främja integrationen av Japanfödda medlemmar skall JFS sprida information om Stockholm och Sverige, samt sprida japansk kultur och tradition till Sverigefödda andra- och tredjegenerationens japaner i Stockholm. Läs mer här >>

Kvinnofronten
är en partipolitiskt oberoende organisation som arbetar mot allt kvinnoförtryck. Vi är en organisation för alla tjejer&kvinnor. Vi vill vara en organisation där medlemmarna styr – i verklig mening. Därför har vi valt att ha en platt organisation utan ordförande och styrelse. Istället jobbar vi i olika arbetsgrupper och lokalgrupper som gör det som medlemmarna i varje grupp tycker är viktigt och vill syssla med just då. Kom gärna med i vår lokalgrupp i Stockholm. …feministisk, aktivistisk, envis och irriterande… Hemsida >>

NSPH
mer information kommer.

Naturskyddsföreningen
är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi står bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Hemsida >>

Permakultur Stockholm (PS)
PS är en lokalförening i Permakultur Sverige. Permakultur är en global rörelse med föreningar i hela världen. Rörelsen började som en reaktion mot det industriella jordbruket i Australien på 70-talet. Namnet står för “Perma(nent agri)culture” och handlar om att (åter)skapa välmående ekosystem, hållbar matproduktion och hållbar livsstil. I permakultur integreras modern vetenskap och gammal kunskap om naturen. Design och systemtänkande används för att bygga upp lokalanpassade alternativ för bostäder, energi, vatten, matproduktion, sociala strukturer och försörjning. Permakultur används idag på FN-nivå som ett verktyg för hållbar utveckling.

Hemsida >>

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en internetbaserad plattform där du hittar organisationer, eldsjälar, event och inspiration! PUSH har framför allt tre syften: Att sammanföra unga människor och deras olika grupper, initiativ eller organisationer. Att tillsammans bilda en stark röst som kan påverka och skapa riktig förändring. Att motivera och inspirera fler unga till att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling. Läs mer här >>

Remakebolaget
Socialt företag som hyr lokal och är medlemmar i Demokratipiloterna. Remakebolaget sysslar med återbruk och mosaik. De återvinner allt från människors kraft till mormors gamla porslinstallrik. Hemsida >>

RFSL Stockholm
Mer information kommer.

RFSU Stockholm
RFSU Stockholm arbetar för allas rätt till sin kropp och sexualitet. Det gör vi bland annat genom att prata sex i skolan, träffa lokalpolitiker och ordna hundratals aktiviteter för våra medlemmar. Läs mer här >>


Stockholms Freds
Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi finns för dig som tycker att världen borde se annorlunda ut men ännu inte orkat agera, och för dig som vill gå in i ett engagemang med liv och lust. Hemsida >>

Stockholms Makalösa Föräldrar
är en lokalförening inom Sveriges Makalösa Föräldrar, och finns till för att stötta och synligöra ensamstående föräldrar och deras barn. Ett sätt är att erbjuda mötesplatser och gemenskap i nätverk. Exempel på nätverk är för föräldrar som är ensamstående med barn 10 år och äldre. Hemsida >>

Listan uppdateras allteftersom. Om du saknar din förening, hör av dig till foreningsservice(a)demokratipiloterna.se. Tack!

Lämna ett svar