Styrelse

Styrelse 2020-2021

På årsmötet i mars 2020 valdes följande styrelse:

Ordförande
Charlotte Langlet

Kassör
Eva Lagerheim

Ordinarie ledamöter
David Langlet
Cecilia Schubert
Line Arstad-Djurberg

Övriga uppdrag

Revisor
Helene Jacobson

Valberedning
Anna-Klara Bratt
Anna Lundgren

Lämna ett svar