Styrelse

Styrelse 2022-2023

På årsmötet i mars 2022 valdes följande styrelse:

Ordförande
Ann-Sofie Spångberg

Kassör
Eva Lagerheim

Ordinarie ledamöter
David Langlet
Cecilia Schubert
Line Arstad-Djurberg

Suppleanter
Jens Stenbro
Joanna Parman

Övriga uppdrag

Revisor
Helene Jacobson

Valberedning
Anna-Klara Bratt
Anna Lundgren

Lämna ett svar