Styrelse

Styrelse 2023-2024

På årsmötet i mars 2023 valdes följande styrelse:

Ordförande
Maria Lohe

Kassör
Eva Lagerheim

Ordinarie ledamöter
David Langlet
Frida Quistbergh
Line Arstad-Djurberg

Suppleant
Christina Brask

Övriga uppdrag

Revisor
Helene Jacobson

Valberedning
Cecilia Schubert
Anna Lundgren

Lämna ett svar