Styrelse

Styrelse 2024-2025

På årsmötet i mars 2023 valdes följande styrelse:

Tf ordförande
Eva Lagerheim

Kassör
Benny Larsson

Ordinarie ledamöter
David Langlet
Frida Quistbergh
Line Arstad-Djurberg

Suppleant
Christina Brask
Julia Petersen

Mejl till styrelsen: styrelsen @ demokratipiloterna.se

Övriga uppdrag

Revisor
Helene Jacobson

Valberedning
Anna Lundgren

Lämna ett svar