Projekt

Lyssna på oss!

Vi är så glada över att få vårt projekt ”Lyssna på oss” beviljat, med medel från Allmänna Arvsfonden. Det kommer pågå i tre år från och med februari 2022. Målgrupp är tjejer, kvinnor och ickebinära med NPF-diagnoser (eller som väntar på sin diagnos) och yrkesverksamma som möter dem. NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som till exempel asperger, adhd, add. Målgruppen lyssnas sällan på och många kvinnor har fått växa upp utan att veta att de har en NPF-diagnos. De har istället sökt vård för annat, såsom exempelvis panikångest, depression, utanförskap och självmordstankar. Under uppväxten har det många gånger inte upptäckts att tjejerna har en diagnos, eftersom diagnoskriterierna (som forskats fram) utgår från killar och män. Till följd av detta bemöts målgruppen kvinnor och tjejer många gånger mycket dåligt inom skolan, vården, myndigheter m.m. och får inte rätt stöd och hjälp. Det vill det här projektet ändra på. Projektet ska bland annat ta fram en bok där fakta blandas med personliga berättelser samt arbeta fram ett studiematerial i bemötande för yrkesverksamma. Demokratipiloterna står bakom ansökan som initierats och skrivits av målgruppen med stöd av oss. Det är målgruppen som kommer anställas och under handledning arbeta i projektet och driva det framåt. För mer information, kontakta Freyja Warden eller Maria Lohe på lyssnapaoss (a) demokratipiloterna.se eller 086406282.

Åke Wiberg

Åke Wibergs fond stöttar oss med medel för våra familjeaktiviteter. I vår kommer vi att ha olika kulturaktiviteter för barnfamiljer. Håll utkik efter mer information här eller på vår Facebooksida.

Oscar Hirsch Minne

Vi har fått medel till vår öppna verksamhet för ungdomar och unga vuxna. Tack!

Jerringfonden

Vi har fått medel att genomföra ett musikprojekt med unga människor som genomförs nu under hösten 2021-och lite in på våren 2022. Hör av dig om du är nyfiken att hoppa på.

Tidigare projekt

Sverige genom en lins

Även kallat DynamoCine. Det var ett film- och integrationsprojekt som permanentades 2021 som socialt företag med namnet Dynamo Cine Produktion. Läs mer här <<

Åke Wibergs stiftelse

Vi fick medel för att erbjuda kulturella barnaktiviteter såsom decoupage, skapande, mosaik, textiltryck m.m.

Dynamo – Möjligheternas Förlag

Med medel från Allmänna Arvsfonden har unga i åldern 18-30 år med olika funktionsvariationer fått möjlighet att under tre år starta ett förlag. Projektet är avslutat och redaktionen jobbar vidare på egen hand, inom föreningen. Läs mer om det här >>

Att nötas och mötas

Demokratiprojekt. Vi fick inför valet 2018 medel från Stockholm Stad att driva ett projekt för att öka ungas valdeltagande. Vi satte upp 4 paneldebatter med unga politiker och aktiva inom ideella sektorn. Paneldebatten kombinerades med kortare kulturupplevelse. Läs mer här >>

Barnens Dynamo

Vi hade barnaktiviteter som skapande verksamhet, textiltryck m.m. för barn 4-11 år med medel från Stockholms Kulturförvaltning 2018.

Övriga projekt

Öppen verksamhet för unga med psykisk och psykosocial ohälsa med medel från stiftelsen Oscar Hirsch Minne
Samarbetspartner i projektet Berättelser i en väska, som drevs av föreningen Artikel 31, med medel från Arvsfonden.

Har du en idé på ett projekt?

Om du har en projektidé men inte någon förening att söka genom, ta kontakt med oss så kan vi se om vi kan samarbeta eller tipsa dig vidare. Projekt som drivs av unga eller riktar sig till unga vuxna prioriteras. Hör av dig till Maria på info(a)demokratipiloterna.se eller 08 640 62 82.

Lämna ett svar