Projekt

Vi gillar projekt

Med projekt menar vi längre projekt där vi söker medel ihop med andra – eller våra egna.

Pågående projekt

Dynamocine – Sverige genom en lins

Vi har fått medel från Allmänna Arvsfonden för ett treårigt integrationsprojekt där unga med i åldern 16-26 år får lära sig göra film om svenskt föreningsliv. De lär känna varandra och Sverige genom en lins. Projektet är inne på sitt första år och en grupp av tio unga människor är i full gång att lära sig göra film åt olika föreningar.
Läs mer om det här >>

Jerringfonden

Mer information kommer.

Åke Wibergs stiftelse

Mer information kommer.

Tidigare projekt

Dynamo – Möjligheternas Förlag

Med medel från Allmänna Arvsfonden har unga i åldern 18-30 år med olika funktionsvariationer fått möjlighet att under tre år starta ett förlag. Projektet är avslutat och redaktionen jobbar vidare på egen hand. Läs mer om det här >>

Demokratiprojekt – Att nötas och mötas

Vi fick inför valet 2018 medel från Stockholm Stad att driva ett projekt för att öka ungas valdeltagande. Vi satte upp 4 paneldebatter med unga politiker och aktiva inom ideella sektorn. Paneldebatten kombinerades med kortare kulturupplevelse. Läs mer här >>

Barnens Dynamo

Vi hade barnaktiviteter som skapande verksamhet, textiltryck m.m. för barn 4-11 år med medel från Stockholms Kulturförvaltning 2018.

Övriga projekt

Öppen verksamhet för unga med psykisk och psykosocial ohälsa med medel från stiftelsen Oscar Hirsch Minne
Samarbetspartner i projektet Berättelser i en väska, som drevs av föreningen Artikel 31, med medel från Arvsfonden.

Gillar du projekt?

Om du har en projektidé men inte någon förening att söka genom, ta kontakt med oss så kan vi se om vi kan samarbeta eller tipsa dig vidare. Projekt som drivs av unga eller riktar sig till unga vuxna prioriteras. Hör av dig till Helen eller Maria på info(a)demokratipiloterna.se eller 08 640 62 82.

 aktivitet!

Kommentera