Projekt

Vi gillar projekt

Med projekt menar vi längre projekt där vi söker medel ihop med andra – eller de vi söker själva.

Pågående projekt

Åke Wibergs stiftelse

Vi har fått medel i år igen från stiftelsen. I november har vi barnkulturaktiviteter med tema Barnkonventionen. Håll utkik efter mer information här eller på vår Facebooksida.

Oscar Hirsch Minne

Vi har fått medel till vår öppna verksamhet för ungdomar och unga vuxna.

Jerringfonden

Vi har fått medel att genomföra ett musikprojekt med unga människor som genomförs under hösten 2021.

Tidigare projekt

Sverige genom en lins – DynamoCine

Film- och integrationsprojektet permanentades förra året som socialt företag med namnet Dynamo Cine Produktion. Läs mer här <<

Åke Wibergs stiftelse

Vi fick medel för att erbjuda kulturella barnaktiviteter såsom decoupage, skapande, mosaik, textiltryck m.m.

Dynamo – Möjligheternas Förlag

Med medel från Allmänna Arvsfonden har unga i åldern 18-30 år med olika funktionsvariationer fått möjlighet att under tre år starta ett förlag. Projektet är avslutat och redaktionen jobbar vidare på egen hand, inom föreningen. Läs mer om det här >>

Demokratiprojekt – Att nötas och mötas

Vi fick inför valet 2018 medel från Stockholm Stad att driva ett projekt för att öka ungas valdeltagande. Vi satte upp 4 paneldebatter med unga politiker och aktiva inom ideella sektorn. Paneldebatten kombinerades med kortare kulturupplevelse. Läs mer här >>

Barnens Dynamo

Vi hade barnaktiviteter som skapande verksamhet, textiltryck m.m. för barn 4-11 år med medel från Stockholms Kulturförvaltning 2018.

Övriga projekt

Öppen verksamhet för unga med psykisk och psykosocial ohälsa med medel från stiftelsen Oscar Hirsch Minne
Samarbetspartner i projektet Berättelser i en väska, som drevs av föreningen Artikel 31, med medel från Arvsfonden.

Gillar du projekt?

Om du har en projektidé men inte någon förening att söka genom, ta kontakt med oss så kan vi se om vi kan samarbeta eller tipsa dig vidare. Projekt som drivs av unga eller riktar sig till unga vuxna prioriteras. Hör av dig till Maria på info(a)demokratipiloterna.se eller 08 640 62 82.

 

Lämna ett svar