Stadsodlings- och textilprojekt

Vi har fått projektmedel från Socialstyrelsen för ett odlings- och textilprojekt som syftar till att minska ofrivillig ensamhet hos unga och äldre.

Vi vill bjuda in unga personer 16-30 år och äldre 65+ som känner att de vill utöka sitt nätverk, få något att göra som känns meningsfullt och inspirerande istället för att vara ensamma. Vi vill öka psykisk hälsa, gemenskap, ge positiva sammanhang och kreativitet samt för att minska ensamhet och isolering.

I grupperna jobbar vi med

  1. stadsodling, lär oss mer om det, går på studiebesök, bjuder in föreläsare m.m.
  2. textila kollektiva konstverk – vi jobbar tillsammans utifrån ett tema, skissar, inspireras på studiebesök, lär oss sy och sätter ihop verket gemensamt.

Du behöver inte kunna något om stadsodling eller textilhantverk för att vara med. Du lär dig!

Du som vill vara med kan kontakta Lotten eller Katarina på deras e-postadresser, se nedan. Det går också bra att ringa på 08-6406282 eller komma förbi Dynamo på Södermannagatan 38. Det kostar ingenting att delta. Grupperna kommer träffas på eftermiddagar eller helg 1-2 gånger i veckan.

Vi kommer ha informationsträffar om aktiviteterna och det finns möjlighet att komma på studiebesök. Om du har tips på plats/ställe du tycker vi ska komma ut och informera om projektet, välkommen att höra av dig.

VI gillar mångfald och kommer blanda grupperna med olika människor – med olika etnicitet, ålder, hälsa, kön, sexualitet, funktionsvariation m.m. Verksamheten är öppen för alla i hela Stockholm.

Projektledare: Lotten Herou, lotten@demokratipiloterna.se
Projektassistent: Katarina Jansson, katarina@demokratipiloterna.se

Comments are closed.