Våra föreningar

I bokstavsordning:

Agenda: Jämlikhet
Agenda: Jämlikhet är en eventkalender för personer som vill engagera sig i jämlikhetsfrågor. Det finns många som är intresserade av jämlikhetsfrågor men det kan vara väldigt svårt att veta vad som finns och hur en kan gå tillväga. Agenda: Jämlikhet skapar en överblick över alla events och organisationer som arbetar med olika jämlikhetsfrågor i ens stad, vilket gör det enklare för personer att engagera sig i de frågor som de brinner för. Läs mer på www.agendajamlikhet.se

Allt åt Alla
Vi är motståndare till alla former av klassamarbete. Vårt mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Vi är en av flera revolutionära organisationer. En mångfald av taktiker, strategier liksom organisationer och nätverk är nödvändiga i kampen för klassamhällets avskaffande. Vi verkar för att skapa rörelse i klassen genom kontinuerligt och öppet arbete, bortom tillfälliga aktionsgrupper och dolda agendor. Hemsida >>

Anima Mundi
Anima Mundi skapar gröna och sköna lösningar i din vardag. De sprider kunskap i skolan, på arbetsplatsen och i hemmet. Tillsammans ser de bland annat till att resurser tas tillvara på plats, att färre kemikalier sprids och att mindre energi används. Alltid med tanken om ett socialt ansvar glokalt. Det finns mycket mer en kan göra och det behöver göras nu. Läs mer på www.animamundi.se

Bondens Egen Marknad
Bondens egen Marknad är en sammanslutning av lantbrukare och producenter. Alla som säljer på marknaderna runt om i landet är medlemmar i Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Varje lokal marknad har sedan en egen förening, ekonomisk eller ideell, och är organiserade som ett nätverk, en arbetsgrupp alternativt som en intresseförening. De lokala marknaderna sköter sig helt själva men måste följa de regler och stadgar som finns i riksföreningen. Hemsida >>

Brf Bondetorpet
Bostadsrättsförening på Södermalm.

Byts Vänner

Demos Stockholm
Demos Stockholm är religiöst och politiskt obundna och arbetar mot social utsatthet och för en fördjupad demokratisering av samhället. Läs mer här >>

Ekokooperativet Potatisuppropet!
Nystartad ekonomisk förening som beställer ekologisk mat billigare tillsammans. Hör av dig om du vill vara med. Leverans sker på Dynamo.

Feministiskt Perspektiv
Föreningen Feministiskt Perspektiv ger ut tidningen Feministiskt Perspektiv. Tidningen Feministiskt Perspektiv är en partipolitiskt obunden, oberoende feministisk veckotidning med intersektionella böjelser. Tidningen utkommer 2 ggr/vecka. Hemsida >>

Flying kites for peace (Flyga Drake)
Flyga Drake är en internationell mötesplats för drakflygning och workshops, som vill samla alla intresserade i Drakflygning genom workshops och nedslag i drakflygning.
Hemsida: http://www.flying-kites-for-peace.se/

FPES Transföreningen
FPES är en ideell förening och mötesplats för alla transpersoner. Tillsammans kan vi vara en stark röst i samhället. Hemsida >>

Färnebo Folkhögskola
Färnebo folkhögskola är en engagerad skola, som ger dig kunskap för fortsatta studier, yrkesliv och livet i stort. Vi jobbar ihop med folkrörelser i Sverige och runtom i världen. Vi är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Hemsida >>

Föreningen Parsamtal Sydväst
Mer information kommer.

Föreningen Parsamtal Sydöst
Mer information kommer.

Gemensam Välfärd

Gemensam Välfärd värnar om den gemensamma välfärden i form av vård, skola, omsorg mm. Vårt mål är att bevara institutioner såsom offentligt ägda och motverka utförsäljning till privata aktörer med vinstsyfte. Vi värnar också om kvaliteten på de olika områdena bland annat genom att motverka ekonomiska neddragningar. För att uppnå våra mål genomföra vi undersökningar på dessa områden, genomför offentliga möten, delar ut flygblad. Vi samarbetar med andra organisationer med liknande eller näraliggande mål. Hemsida >>

Global Playground Stockholm
Global Playground is a NGO ruled by Swedes and international youth and for youth in Stockholm. We are aiming to promote sustainable development by means of art and science and at the same time empowering youth. Global Playground works both locally and internationally with different countries. Läs mer här >>

Interfem
Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och ett resurscenter. Syftet med deras organisation är att utforma strategier och metoder som minskar rasism och sexism och stärker kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Alla som driver och genomför Interfems ordinarie verksamhet och projekt är själva kvinnor och transpersoner som blir rasifierade. Med rasifierade menas personer som riskerar att bli/eller blir utsatta för rasism på grund av hudfärg, kultur, religion och/eller etnicitet. Utgångspunkten för allt arbete inom Interfem, såväl externt som internt, är en intersektionell förståelse av makt. Detta innebär att de utgår från att olika maktstrukturer i samhället bygger på särskiljande och hierarkisering av människor baserat på sexism, rasism, heteronormativitet, klassförtryck, funkisförtryck och åldersförtryck. Hemsida: www.interfem.se

Internationella Bekantskaper
Internationella Bekantskaper är en förening som arbetar med att skapa kontakter mellan personer som talar svenska och personer som vill lära sig svenska för att etablera sig i det svenska samhället. Språkkunskaper är betydelsefulla i det svenska samhället. Att kunna tala svenska gör det lättare att vara delaktig i den svenska vardagen och lättare att bli valbar på den svenska arbetsmarknaden. Med språkkunskaper går det att överbrygga kulturskillnader och bygga vänskapsbroar mellan personer, och grupper av personer, med olika modersmålsbakgrund. Hemsida >> | Facebook >>

Japanska Föreningen
JFS bildades 1975 som ideell organisation för att skapa träffpunkt för japaner och personer som har intresse för japansk kultur. Syftet är för att främja integrationen av Japanfödda medlemmar skall JFS sprida information om Stockholm och Sverige, samt sprida japansk kultur och tradition till Sverigefödda andra- och tredjegenerationens japaner i Stockholm. Läs mer här >>

Jordens Vänner
Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle. Jordens Vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth – världens största demokratiska miljöorganisation med över 2 miljoner medlemmar i 77 länder. Hemsida >>

Kvinnofronten
är en partipolitiskt oberoende organisation som arbetar mot allt kvinnoförtryck. Vi är en organisation för alla tjejer&kvinnor. Vi vill vara en organisation där medlemmarna styr – i verklig mening. Därför har vi valt att ha en platt organisation utan ordförande och styrelse. Istället jobbar vi i olika arbetsgrupper och lokalgrupper som gör det som medlemmarna i varje grupp tycker är viktigt och vill syssla med just då. Kom gärna med i vår lokalgrupp i Stockholm. …….feministisk, aktivistisk, envis och irriterande…. Hemsida >>

Kultursmakarna
Vi på Kultursmakarna är övertygade om att ett lyckat och ekonomiskt framgångsrikt samhälle bygger på mångfald och att folk kommer överens. Då blir mångfalden en styrka och inte en svaghet. Detta vill vi bidra till. Läs mer här >>

Naturskyddsföreningen
är en ideell miljöorganisation som sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi står bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har ca 192 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Hemsida >>

Psykologer Utan Gränser
Psykologer Utan Gränser är en ideell förening för psykologer, psykologstudenter och andra som kan arbeta internationellt med psykologisk kunskap eller vill verka opinionsbildande. Målet är att genom samarbeten med psykologer och organisationer världen över verka för en ökad global mental hälsa. Hemsida >>

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en internetbaserad plattform där du hittar organisationer, eldsjälar, event och inspiration! PUSH har framför allt tre syften: Att sammanföra unga människor och deras olika grupper, initiativ eller organisationer. Att tillsammans bilda en stark röst som kan påverka och skapa riktig förändring. Att motivera och inspirera fler unga till att engagera sig i frågor kring hållbar utveckling. Läs mer här >>

Radio Totalnormal
Radio Totalnormal är ett program som vill ta bort fördomar kring psykisk ohälsa. Vi sänder live med publik oftast från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm på torsdagar kl 14.00-15.30. Kom som publik eller delta med dina berättelser, dina dikter eller din musik! Vi har våra ungredaktionsmöten på Dynamo.

Remakebolaget
Remakebolaget återvinner allt från människors kraft till mormors gamla porslinstallrik. Hemsida >>

RFSU Stockholm
RFSU Stockholm arbetar för allas rätt till sin kropp och sexualitet. Det gör vi bland annat genom att prata sex i skolan, träffa lokalpolitiker och ordna hundratals aktiviteter för våra medlemmar. Läs mer här >>

Schyst Resande
Nätverket Schyst resande är ett samarbete mellan sex organisationer som lyfter frågor om hållbar turism, genom till exempel informationsmaterial, utbildningar, seminarium och rapporter. Vi utbildar också ambassadörer som är ute och föreläser på skolor, företag och organisationer. Hemsida >>

Stockholms Freds
Vi i Stockholms Fredsförening anser att världen är i stort behov av förändring. Vi tycker att det är absurt att fred försöker skapas med krig länder emellan, att miljard efter miljard läggs på vapenhandel som bidrar till bl.a. miljöförstöring, fattigdom och mänskligt lidande. Vi finns för dig som tycker att världen borde se annorlunda ut men ännu inte orkat agera, och för dig som vill gå in i ett engagemang med liv och lust. Hemsida >>

Stockholms Makalösa Föräldrar
är en lokalförening inom Sveriges Makalösa Föräldrar, och finns till för att stötta och synligöra ensamstående föräldrar och deras barn. Ett sätt är att erbjuda mötesplatser och gemenskap i nätverk. Exempel på nätverk är för föräldrar som är ensamstående med barn 10 år och äldre. Hemsida >>

Stockholm Music Meetup
Meetup brings people together in thousands of cities to do more of what they want to do in life. It is organized around one simple idea: when we get together and do the things that matter to us, we’re at our best. And that’s what Meetup does. It brings people together to do, explore, teach and learn the things that help them come alive. På Dynamo samlas människor som vill lära sig skriva låtar. Läs mer här >>

Unga Ukrainare i Sverige
Unga Ukrainare är en ideell förening som bildades hösten 2013 i Stockholm. Vår verksamhet syftar till att representera unga ukrainarnas intressen i Sverige samt agera som en länk mellan Sverige och Ukraina. Vi följer upp utvecklingen i Ukraina vilket också speglas i vår verksamhet och våra evenemang. Dessutom har vi till uppgift att sprida informationen om Ukrainas kultur, traditioner och historia i Sverige. Vi strävar också efter att förena ukrainare som befinner sig inom den svenska gränsen. Läs mer här>>

Listan uppdateras allteftersom. Om du saknar din förening, hör av dig till foreningsservice(a)demokratipiloterna.se. Tack!

Kommentera