Välkommen till Dynamo och föreningen Demokratipiloterna

Dynamo är ett kulturellt och socialt center där vi gillar mångfald.

omslag-startsida-webb16

Öppet för alla

Dynamo ligger mitt på söder (SoFo) och är , förutom ett center för ett fyrtiotal föreningar och kulturella aktiviteter, en plats där du kan hänga med dina kompisar, titta på konst, ät mat, fika, låna gratis wifi, plugga i mysig miljö. .

Demokratipiloterna, som är en ideell förening, står för driften av Dynamo. Alla är välkomna att hänga här. Med hjälp av metoderna Alla åldrars mötesplats, Do it yourself (DIY) och hjälp till självhjälp vill vi skapa en dynamisk och välkomnande plats. Vi jobbar med fokus på ungdomar och unga vuxna upp till 30 år och vill integrera dem i ett tillåtande sammanhang där olika människor möts. Vi vill möjliggöra för människor att starta projekt och förverkliga sina drömmar – från stort till smått. Integration och inkludering är viktigt och något vi ständigt arbetar med med att utveckla. Människor i alla åldrar, med olika bakgrund, nationalitet, funktionsvariation, sexualitet, kön är välkomna hit. Här har flera nya, och många gånger oväntade, vänskaper startat.

Aktuellt

Under ett halvår har Kalangu drivit sitt kafé- och kulturverksamhet och fyllt kaféet med olika maträtter och spännande aktiviteter. Den 31 januari avslutar vi samarbetet och återöppnar vårt kafé med olika kulturverksamhet i februari, håll utkik här för mer info och på vår Facebooksida. Öppettiderna kommer att förändras.

För att få information om vad Kalangu fortsätter till, gilla deras Facebooksida.

Pågående projekt

Dynamocine, Sverige genom en lins, vårt film- och integrationsprojekt, med medel från Arvsfonden, är inne på sitt sista år och jobbar med överlevnad av de framarbetade metoderna främst. Filmklubben drivs vidare av två unga från filmgänget. Alla är välkomna på på torsdagskvällar 18-21 och kolla film. Läs mer här >>

Andra medel
Vi får också stöd från Södermalms stadsdelsförvaltning för att kunna hålla våra öppna verksamheter öppna. I år har vi också fått från Jerringfonden (musik- hälsoprojekt för ensamkommande) och Åke Wibergs stiftelse (kultur för barnfamiljer).

Läs mer om våra projekt här >>

Öppettider

tisdag-fredag 11-14.30 + 17-20 + events
lördag-söndag 11-15 + events

se Kalangus Facebook

Kalangu kafé har öppet dessa tider. Om du vill träffa oss i Demokratipiloterna för information, samarbete, rundvisning m.m. finns vi på plats 9-17 varje vardag. Hör av dig innan och boka en tid. 

Lämna ett svar